Σχετικά

Σχετικά

Infinart. Το ‘‘άπειρο’’ της Τέχνης  (), για εμάς έγκειται στη δυνατότητά της να διαμορφώνει και να επηρεάζει· τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Masonry

αποσπάσματα
gynaika

In woman is the form of all things.