Ο χρόνος είναι άχρονος

3

Ο χρόνος είναι άχρονος

Ποιος είναι το ρολόι;!

αγγελοι στη γη  

Θα σου εξηγήσω δυο πράγματα.
Ο χρόνος είναι λιγοστός!
Αυτό είναι το πρώτο!
Για τον προδότη, ο χρόνος είναι προδότης.
Για τον ήρωα, ο χρόνος είναι ηρωικός.
Για την πόρνη, ο χρόνος είναι ένας πελάτης.
'Οταν είσαι πράος, ο χρόνος σου είναι πράος.
'Οταν βιάζεσαι, ο χρόνος πετάει.
Ο χρόνος είναι υπηρέτης, αν είσαι αφέντης του.
Ο χρόνος είναι θεός σου, αν είσαι δούλος του.
Είμαστε δημιουργοί, θύματα και δολοφόνοι του χρόνου.
Ο χρόνος είναι άχρονος.
Αυτό είναι το δεύτερο.
Εσύ είσαι το ρολόι.

από την ταινία In weiter ferne so nah, Wim Wenders
Ιnfinart, 27/02/2016

Masonry

ημερολογιακά

Το πρωινό είναι χρώμα και δροσιά// Κι αυτό αρκεί. 

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.