Καθρέφτες

3

Καθρέφτες

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Ο δείκτης μας άλλοτε κατευθυνόταν στο γαλάζιο ουρανό.

Και άλλοτε σε έναν μικρό μετακινούμενο καθρέπτη μπροστά στο βλέμμα τους.

[ΕιΚόνες: Cody William Smith, φωτογράφος]

Σπύρος, 02/06/2016

Masonry

ημερολογιακά

Το πρωινό είναι χρώμα και δροσιά// Κι αυτό αρκεί. 

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.