Καθρέφτες

3

Καθρέφτες

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Ο δείκτης μας άλλοτε κατευθυνόταν στο γαλάζιο ουρανό.

Και άλλοτε σε έναν μικρό μετακινούμενο καθρέπτη μπροστά στο βλέμμα τους.

[ΕιΚόνες: Cody William Smith, φωτογράφος]

Σπύρος, 02/06/2016

Masonry

αποσπάσματα

...ώρες και ώρες, αυτές οι στιγμές έρχονται.

ημερολογιακά

Όσο το βλέπουμε από μακριά, σε κορυφές που δεν αγγίζονται παρά μόνο με το βλέμμα, το χιόνι μοιάζει να είναι ένα.

αποσπάσματα

Ας προσπαθήσουμε για μια στιγμή, να σηκωθούμε ψηλότερα κι απ’ το επίπεδο της πτήσης των πουλιών, και να φανταστούμε ότι η Μεσόγειος βρίσκεται κάτω από μας σαν μια ακανόνιστη λίμνη, και όλα τα αρχαία ακρωτήρια της κοιμούνται στον ήλιο.