Καθρέφτες

3

Καθρέφτες

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Μας ρωτούσαν συχνά πού βρίσκεται η ευτυχία;

Ο δείκτης μας άλλοτε κατευθυνόταν στο γαλάζιο ουρανό.

Και άλλοτε σε έναν μικρό μετακινούμενο καθρέπτη μπροστά στο βλέμμα τους.

[ΕιΚόνες: Cody William Smith, φωτογράφος]

Σπύρος, 02/06/2016

Masonry

ψυχογραφίες

Τα πιο εύκολα συμπεράσματα βγαίνουν παρατηρώντας το χτίσιμο των κάστρων των άλλων.

στοχασμοί

Μια απότομη ανηφόρα παρολίγον να φανεί ικανή ώστε να μείνω έξω απο εκείνον το φυσικό παράδεισο.

ποίηση

Tου Oλύμπου πια, σάμπως ληνό στα πόδια μου, το τέρας πατώ το μυστικό.