Η Συνάντηση

1

Η Συνάντηση

Παλιά πολύ παλιά, χιλιάδες χρόνια πριν

Παλιά πολύ παλιά, χιλιάδες χρόνια πριν
εκεί που η γη
συναντούσε τον ουρανό, 
σ' ένα ψηλό βράχο βρέθηκαν
η σιωπή με τη ζωή
η αγάπη με το μίσος
το φως και το σκοτάδι.
Τι έλαβε χώρα στη συνάντηση αυτή;
λίγοι γνωρίζουν.
Η συμφωνία τόσο ισχυρή
που στη γη διαρκεί χρόνια
ενώ στον ουρανό αιώνια.

Σπύρος, 03/03/2016

Masonry

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.

αποσπάσματα

...ώρες και ώρες, αυτές οι στιγμές έρχονται.