Τα Χαρμόσυνα #1

5

Τα Χαρμόσυνα #1

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

Ας μολυνθούμε με πραγματικότητα. Ο ήλιος είναι πορτοκάλι. Και τα χρήματα χαρτοπετσέτες. Βάζω τις σκέψεις μου στο πλυντήριο. Βγάζω στον ήλιο τα συναισθήματα μου. Ποτίζω τη φτέρη στη γλάστρα. Καθαρίζω το νευρικό μου σύστημα. Οι ήχοι σβήνουν. Το παρελθόν παραμορφώνεται. Αδυναμία φυσιολογικής συνέχειας. Μέσα μου χωρώ όλους τους ανθρώπους. Κατέστρεψα το φόβο του θανάτου. Τώρα μπορώ να πεθάνω ως άνθρωπος. Ο ήλιος είναι πορτοκάλι.

Ιnfinart, 12/04/2016

Masonry

ημερολογιακά

Το πρωινό είναι χρώμα και δροσιά// Κι αυτό αρκεί. 

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.