Γυναίκες

4

Γυναίκες

Για να σωθεί η ανθρωπότητα από την έλλειψη ψυχής.

 

Αποκάλεσε την κριτική άγονη, το παρόν στερημένο από θεούς, τονίζοντας με την ευκαιρία ακόμη μια φορά ότι τον άνθρωπο μόνο η καρδιά θα μπορούσε να τον λυτρώσει από μία τόσο αρνητική ύπαρξη[...] Περικυκλωμένος από γυναίκες, μίλησε για την αναγκαία οργάνωση της εσωτερικής τρυφερότητας για να σωθεί η ανθρωπότητα από τον ανταγωνισμό εξοπλισμών και την έλλειψη ψυχής.

Ο Άνθρωπος χωρίς Ιδιότητες, Ρόμπερτ Μούζιλ
Ιnfinart, 08/03/2016

Masonry

ημερολογιακά

Το πρωινό είναι χρώμα και δροσιά// Κι αυτό αρκεί. 

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.