Έχεις μόνο ένα κεφάλι

4

Έχεις μόνο ένα κεφάλι

Γι’ αυτό να το προσέχεις γιατί είναι κά­τι θαυμάσιο.

  

Καμιά μηχανή, κανένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Είναι τόσο απέραντο, τόσο πολύ­πλοκο, τόσο τέλεια ικανό, λεπτό και αποδοτικό. Είναι η αποθήκη της εμπειρίας, της γνώσης, της μνήμης. Όλη η σκέψη πηγάζει απ’ αυτό. Τα πράγματα που έχει φτιάξει είναι απίστευτα: οι βρομο­δουλειές, η σύγχυση, η θλίψη, οι πόλεμοι, η διαφθορά, οι ψευδαι­σθήσεις, τα ιδανικά, ο πόνος και η αθλιότητα, οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί, τα πανέμορφα τζαμιά και οι ιεροί ναοί. Είναι καταπληκτικό το τι έχει φτιάξει και τι μπορεί να φτιάξει.  Αλλά, φαίνεται, ότι υ­πάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει: να αλλάξει ριζικά τη συμπεριφορά του στις σχέσεις του με ένα άλλο κεφάλι, με έναν άλ­λο άνθρωπο. Ούτε η τιμωρία ούτε η ανταμοιβή μπορούν να αλ­λάξουν τη συμπεριφορά του- η γνώση φαίνεται ότι δεν αλλάζει τη διαγωγή του. Το εγώ και το εσύ παραμένουν. [...] Έχεις μόνο ένα κεφάλι, νοιάσου γι’ αυτό, μην το καταστρέφεις. Είναι τό­σο εύκολο να το δηλητηριάσεις.

Τζ. Κρισναμούρτι, «Το ημερολόγιο», μετάφραση Ν.Πιλάβιος
Infinart η ομάδα, 26/02/2016

Masonry

ψυχογραφίες

Τα πιο εύκολα συμπεράσματα βγαίνουν παρατηρώντας το χτίσιμο των κάστρων των άλλων.

στοχασμοί

Μια απότομη ανηφόρα παρολίγον να φανεί ικανή ώστε να μείνω έξω απο εκείνον το φυσικό παράδεισο.

ποίηση

Tου Oλύμπου πια, σάμπως ληνό στα πόδια μου, το τέρας πατώ το μυστικό.