Έχεις μόνο ένα κεφάλι

4

Έχεις μόνο ένα κεφάλι

Γι’ αυτό να το προσέχεις γιατί είναι κά­τι θαυμάσιο.

  

Καμιά μηχανή, κανένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Είναι τόσο απέραντο, τόσο πολύ­πλοκο, τόσο τέλεια ικανό, λεπτό και αποδοτικό. Είναι η αποθήκη της εμπειρίας, της γνώσης, της μνήμης. Όλη η σκέψη πηγάζει απ’ αυτό. Τα πράγματα που έχει φτιάξει είναι απίστευτα: οι βρομο­δουλειές, η σύγχυση, η θλίψη, οι πόλεμοι, η διαφθορά, οι ψευδαι­σθήσεις, τα ιδανικά, ο πόνος και η αθλιότητα, οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί, τα πανέμορφα τζαμιά και οι ιεροί ναοί. Είναι καταπληκτικό το τι έχει φτιάξει και τι μπορεί να φτιάξει.  Αλλά, φαίνεται, ότι υ­πάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει: να αλλάξει ριζικά τη συμπεριφορά του στις σχέσεις του με ένα άλλο κεφάλι, με έναν άλ­λο άνθρωπο. Ούτε η τιμωρία ούτε η ανταμοιβή μπορούν να αλ­λάξουν τη συμπεριφορά του- η γνώση φαίνεται ότι δεν αλλάζει τη διαγωγή του. Το εγώ και το εσύ παραμένουν. [...] Έχεις μόνο ένα κεφάλι, νοιάσου γι’ αυτό, μην το καταστρέφεις. Είναι τό­σο εύκολο να το δηλητηριάσεις.

Τζ. Κρισναμούρτι, «Το ημερολόγιο», μετάφραση Ν.Πιλάβιος
Ιnfinart, 26/02/2016

Masonry

αποσπάσματα

...ώρες και ώρες, αυτές οι στιγμές έρχονται.

ημερολογιακά

Όσο το βλέπουμε από μακριά, σε κορυφές που δεν αγγίζονται παρά μόνο με το βλέμμα, το χιόνι μοιάζει να είναι ένα.

αποσπάσματα

Ας προσπαθήσουμε για μια στιγμή, να σηκωθούμε ψηλότερα κι απ’ το επίπεδο της πτήσης των πουλιών, και να φανταστούμε ότι η Μεσόγειος βρίσκεται κάτω από μας σαν μια ακανόνιστη λίμνη, και όλα τα αρχαία ακρωτήρια της κοιμούνται στον ήλιο.