Έρωτος Φύσις

4

Έρωτος Φύσις

Ο έρως ξεκινάει σαν μια έλξη για ένα ωραίο πρόσωπο μέσα από το οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος την ωραιότητα γενικά.

 ερωτος φυσις φιλοθεος φαρος

Ο έρως ξεκινάει σαν μια έλξη για ένα ωραίο πρόσωπο μέσα από το οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος την ωραιότητα γενικά. Ο γνήσιος έρως δε γίνεται μια σχέση που αποκλείει τους άλλους, αλλά γίνεται το πέρασμα μέσα από το οποίο ο εραστής συναντά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και ολόκληρη τη δημιουργία. Μαθαίνει να θεωρεί το κάλλος της ψυχής άξιο μεγαλύτερης τιμής από το κάλλος το σωματικό και στη συνέχεια ανακαλύπτει κι εκτιμά το κάλλος της σοφίας και της πνευματικής δημιουργίας. Εκείνος που μαθαίνοντας την τέχνη του έρωτα θα φτάσει σε αυτό το σημείο και θα ανακαλύψει πραγματικά τις διάφορες μορφές του ωραίου, όταν προχωρήσει τελικά προς το τέρμα της ερωτικής μυσταγωγίας, θα αντικρύσει ξαφνικά ένα κάλλος θαυμάσιας φύσεως. Εκείνο ακριβώς το κάλλος στο οποίο απέβλεπαν όλες οι προηγούμενες προσπάθειες. Που είναι αιώνιο. Που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Που ούτε αυξάνεται ούτε ελαττώνεται. Που είναι από κάθε άποψη ωραίο και παντού και πάντοτε και για όλους. Αυτό το κάλλος, δε θα του παρουσιασθεί με τη μορφή ενός προσώπου ή άλλων σωματικών μελών, ούτε με τη μορφή ενός λόγου ή μιας επιστήμης. Πάντως όχι σαν κάτι που υπάρχει σε κάτι άλλο έμψυχο ή άψυχο αλλά σαν κάτι που υπάρχει αυτοτελές ενιαίο και αιώνιο, στο οποίο όλα τα άλλα ωραία μετέχουν έτσι, ώστε με τη γένεση ή τον αφανισμό τους αυτό να μην παθαίνει τίποτε. Η πραγματική ερωτική διαδικασία συνίσταται ακριβώς στο να αρχίζεις με τα ωραία εδώ κάτω και να φέρεσαι ανερχόμενος διαρκώς προς το απόλυτο κάλλος. 

Από το βιβλίο Έρωτος Φύσις, Φιλόθεος Φάρος 
Ιnfinart, 03/05/2016

Masonry

ημερολογιακά

Το πρωινό είναι χρώμα και δροσιά// Κι αυτό αρκεί. 

ημερολογιακά

Η προσπάθεια να συγκριθεί η ομορφιά ποτέ δεν καταλήγει.

ημερολογιακά

Συγκοινωνία: εκεί που γεννιέται η φιλοσοφία.